[kTokyo-hot-kb1530] 木村番外篇

[kTokyo-hot-kb1530] 木村番外篇